top of page

AGIE CHARMILLES

vedlikehold og reparasjon av eroderingsmaskiner.

 

En av våre teknikere har lang erfaring med Agie Charmilles. Vi har derfor god kontakt med produsenten og finner løsning på de fleste  problemer.

Vi utfører også arbeid på andre typer EDM- maskiner.

bottom of page